Figurka z.s.

Figurka z.s.

Svatý Jan nad Malší 16

373 23 Svatý Jan nad Malší

IČO: 22863338

 

 

 

Kdo jsme?

Jsme spolek pro děti a mládež , které vzniklo z dlouhodobých aktivit skupiny mladých lidí v naší vesnici. Stejně jako dříve se i teď zaměřujeme na organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež ze Svatého Jana nad Malší a blízkého okolí.

Co nabízíme?

Smysluplné využití volného času při pravidelných pohybových, výtvarných a jiných programech. Nabízíme dětem možnost vzájemně se setkávat se svými vrstevníky a hrát si i jinak než doma.

Kde nás najdete?

Na konci roku 2010 jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci "klubovny" v prostoru fary ve Svatém Janě nad Malší. Tam také teď probíhá většina kroužků, které pořádáme.

 

Info k jednotlivým kroužkům :

  • Oddíl „Dráček“ (pův. oddíl Soptík) – schůzky, výlety, výpravy, tábory

       pro děti od 5ti let

 

  • Kreativní kroužek „Šikulka“ – výtvarný kroužek pro děti 

 

  •  Angličrina pro děti od 5ti let pod vedením A. Kretkové
 

 

 
 

 

 

 

Členské příspěvky jsou nezbytnou součástí každého spolku (dříve občanského sdružení). My jsme je pro Vás upravili jako opravdu symbolické příspěvky, kterými budou hrazeny pomůcky na činnost, vybavení klubovny a nezbytné poplatky (teplo, světlo, prostory).

 

Mimo jiné taky jako Figurka z.s. připravujeme každoroční akce, jako je například drakiáda, pálení čarodějnice, dětský den, fotbalové turnaje aj.

 

Kontakt:

- Michaela Hájková - 737 257 108

- Petra Herdová - 728 161 271

 

Nebo na e-mailové adrese: o.s.figurka.svjan@gmail.com

 

Úřední hodiny:

Út, St, Pá - od 16:00 do 18:30 hod

 

Informace o nás

 

   Úvodem bychom řekli pár slov o našem "zapsaném spolku" (dříve občanské sdružení).

Náš spolek se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti a mládež v naší obci a blízkém okolí a také pořádá různé veřejné akce pro malé i velké. Celé činnosti, týkající se nejen přípravy jednotlivých kroužků, akcí, chodu prostor na faře a v neposlední řadě také získávání finančních prostředků, se s nemalým úsilím každý den věnují zakládající členové Figurka z.s.(dříve Občanské sdružení Figurka). K naší činnosti nejvíce využíváme prostory fary a farního dvorku, dále také tělocvičnu a hřiště patřící MŠ a ZŠ Svatý Jan nad Malší