Figurka z.s.

Figurka z.s.

Svatý Jan nad Malší 16

373 23 Svatý Jan nad Malší

IČO: 22863338

 

 

 

Kdo jsme?

Jsme spolek pro děti a mládež , který vznikl z dlouhodobých aktivit skupiny mladých lidí v naší vesnici. Stejně jako dříve se i teď zaměřujeme na organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež ze Svatého Jana nad Malší a blízkého okolí.

Co nabízíme?

Smysluplné využití volného času při pravidelných pohybových, výtvarných a jiných programech. Nabízíme dětem možnost vzájemně se setkávat se svými vrstevníky a hrát si i jinak než doma.

Kde nás najdete?

Na konci roku 2010 jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci "klubovny" v prostoru fary ve Svatém Janě nad Malší. Tam také teď probíhá většina kroužků, které pořádáme.

 

Info k jednotlivým kroužkům :

  • Oddíl „Dráček“ (pův. oddíl Soptík) – schůzky, výlety, výpravy, tábory

       pro děti od 5ti let

 

  • Kreativní kroužek „Šikulka“ – výtvarný kroužek pro děti 

 

  • Principál - pohybově-divadelní kroužek pro malé i větší děti
 

 

 
 

 

 

 

Příspěvky jsou nezbytnou součástí každého spolku (dříve občanského sdružení). My jsme je pro Vás upravili jako opravdu symbolické příspěvky, kterými budou hrazeny pomůcky na činnost, vybavení klubovny a nezbytné poplatky (teplo, světlo, prostory).

 

Mimo jiné taky jako Figurka z.s. připravujeme každoroční akce, jako je například drakiáda, pálení čarodějnice, dětský den, fotbalové turnaje, velikonoční a adventní trhy aj.

 

Kontakt:

- Michaela Hájková - 737 257 108

- Petra Herdová - 728 161 271

 

Nebo na e-mailové adrese: o.s.figurka.svjan@gmail.com

 

Úřední hodiny:

Út, St, Pá - od 16:00 do 18:30 hod

 

Informace o nás

 

   Úvodem bychom řekli pár slov o našem "zapsaném spolku" (dříve občanské sdružení).

Náš spolek se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti a mládež v naší obci a blízkém okolí a také pořádá různé veřejné akce pro malé i velké. Celé činnosti, týkající se nejen přípravy jednotlivých kroužků, akcí, chodu prostor na faře a v neposlední řadě také získávání finančních prostředků, se s nemalým úsilím každý den věnují zakládající členové Figurka z.s.(dříve Občanské sdružení Figurka). K naší činnosti nejvíce využíváme prostory fary a farního dvorku, dále také tělocvičnu a hřiště patřící MŠ a ZŠ Svatý Jan nad Malší